Általános szerződési feltételek


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

mely létrejött egyrészről a megrendelő (a továbbiakban a megnevezése: Megrendelő), és a TDS Consulting Kft. 1131 Budapest, Kucsma u. 11. Cégjegyzékszám: 01-09-383945 Adószám: 27121140-2-41) (a továbbiakban együttesen: Felek) között az alábbi szerződéses feltételek szerint:
 
1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

1.1. Kizárólag a Megrendelő által a http:// www.officialbacknumber.com oldalon történő megrendeléssel jön létre a szerződés a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon és feltételekkel.

1.2. Az oldal szolgáltatásait ügyletképességgel (cselekvőképességgel) rendelkező természetes személyek, illetve jogi személyiséggel rendelkező, vagy jogi személyiség nélküli szervezetek nevében eljárni jogosult személy jogosult igénybe venni, amennyiben a rendeléskor megadott valós és ellenőrizhető adataival, vagy a főoldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A regisztrációs eljárás során a Vállalkozó megtévesztésével leadott személyes adatokból eredő károkért a Vállalkozó felelősséget nem vállal.
 
2. REGISZTRÁCIÓ

2.1. A regisztráció akár a termék(ek) megrendelése közben is, az adatok hiánytalan megadását követően is elvégezhető. A Vállalkozó regisztráció nélkül is elfogad megrendelést, azonban az általa esetlegesen nyújtott speciális szolgáltatások csak a regisztrált (teljes jogú) Megrendelők számára hozzáférhetőek.

2.2. A Vállalkozót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli, az azokból eredő károkat az Megrendelő köteles viselni. A Vállalkozót nem terheli felelősség az olyan esetekből eredő károkért, amikor a Megrendelő elfelejti a jelszavát, vagy az illetéktelenek számára hozzáférhetővé válik bármely nem a Vállalkozónak felróható okból. A hibásan rögzített adatok és az aktív rendelést érintő adatok megváltoztatására elérhetőségeink valamelyikén van lehetőség.

2.3.A Megrendelő az általános szerződési feltételek elfogadásával automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy a megrendelt termék, a versenyző nevével egyetemben és az arról készült képeket marketing célból a Vállalkozó felhasználja a saját felületein, ami magába foglalja a weboldalát és közösségi média felületeit. Vállalkozó nyilatkozik, hogy a marketing célú felhasználás esetén a versenyző arcát kitakarja, amit a Megrendelő kifejezeten elfogad.
 
3. A MEGBÍZÁS TÁRGYA

A Vállalkozó vállalja, hogy a megrendelt nyomdai munkát, szolgáltatásokat az adott technológiájának megfelelő legjobb minőségben elvégzi.
 
A megrendelést a Vállalkozó a Megrendelőtől akkor fogadja el, ha a Megrendelő a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot hiánytalanul megadja. A Vállalkozót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 
4. VÁLLALÁSI FELTÉTELEK, KAPCSOLATTARTÁS

4.1 A Vállalkozó a Megrendelő megrendelési eljárását követően, automatikusan írásban megrendelés visszaigazolást küld Megrendelő részére a sikeres hitelkártyás tranzakció megtörténte után.
 
5. ANYAGOK ÁTVÉTELE, ÁTVÉTEL IGAZOLÁSA

5.1 Mennyiségi átvétel: A Megrendelő a megrendelt mennyiség teljesülésének tekinti, ha a Vállalkozó a megrendelt összesített példányszámnak megfelelő példányt ad át. A mennyiségi kifogást az átadás-átvétel időpontjával kell közölni.
 
6. FIZETÉS 

6.1. A Vállalkozó ajánlataiban, elektronikus úton, az online rendszer által küldött visszaigazolásaiban, számláiban feltüntetett ellenértéket a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott Áfa terheli, melyet az ellenértéken felül ugyancsak Megrendelő köteles megfizetni. Az ajánlati ár és a számlázott ár egyaránt nettó egységár, egy meghatározott számú egységnyi termékre vonatkozóan. A Vállalkozó által megadott árak az adott árunak megfelelő csomagolási és szállítási költségeket nem tartalmazzák, ezeket a fizetési- és szállítási paraméterek kiválasztása után adja hozzá az online rendszer a számlához.
ÁFA fizetési kötelezettség:
Unión belüli cég: 0% ÁFA
Unión belüli/Unión kívüli magánszemély: 27% ÁFA, ha nincs uniós adószáma
Unión belüli/Unión kívüli magánszemély: 0% ÁFA , ha van uniós adószáma
Unión kívüli cég: 0% ÁFA
Nem uniós magánszemély: 0% ÁFA
Magyar székhelyű cég: 27% áfa
Magyar magánszemély: 27% ÁFA

6.2. Fizetés hitelkártyával: A megrendelt terméket a Megrendelő a megrendelési folyamat fizetési moduljánál fizeti. A kártyaadatok megadása az OTP Bank saját oldalán történik, így a Vállalkozó a Megrendelő bankkártyájának adatait nem látja, csak a sikeres teljesítésről kap értesítést.
 
7. KISZÁLLÍTÁS

7.1. A Vállalkozó a rendelés teljesíthetőségének visszaigazolását követően 10 munkanapon belül átadja a készterméket a DHL szállítmányozó cégnek.

7.2. A Megrendelő termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Vállalkozónak nem áll módjában elfogadni. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásokat még a szállítmányozó jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével kell dokumentálni.

7.3. Célunk, hogy nagyszerű és egyedi vásárlási élményt kínáljunk neked. Ezért örömmel biztosítjuk számodra a visszaküldés és csere könnyű és ügyfélbarát módját.

Minden uniós ügyfelünknek (beleértve Svájcot is) felkínáljuk a gyors visszaküldés és csere lehetőségét. Kérjük, hogy a cserére szoruló árukat küldd vissza nekünk, és kézhez vételekor mi kiszállítjuk neked a csereterméket. Ez a szolgáltatás csak a kiszállítás napjától számított 10 napon át érvényes. A szolgáltatással kapcsolatos további kérdésekkel kérjük, fordulj szervizcsoportunk ügyfélszolgálatához.

Nem uniós ügyfelünktől érkező visszaküldés esetén (kivéve Svájcot) kérjük, hogy fordulj közvetlenül szervizcsoportunk ügyfélszolgálatához. Szívesen segítünk neked! Elérhetőségek: +36 70 669 3252  vagy e-mailben: info@officialbacknumber.com
 
Ruházat:
 
Minden cserére visszaküldött ruhának nem kimosott, nem viselt és tiszta ruhának kell lennie, amelyen még rajta vannak az eredeti címkéi.
Nem küldhető vissza cserére olyan ruhadarab, amelyet viseltek vagy kimostak, vagy piszkos (beleértve a smink, kosz és egyéb foltokat).
 
Táskák, kiegészítők
A táskákat és kiegészítőket vissza lehet küldeni és ki lehet cserélni, amennyiben a termék vadonatúj állapotban van. Az eredeti címkéknek és csomagolásnak érintetlennek kell lenniük.
 
8. FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

A Megrendelő kötelessége, hogy a megbízás teljesítése érdekében a teljesítéshez szükséges minden információval a Vállalkozót ellássa. A Vállalkozó nem vállal felelősséget a Megrendelő által készen feltöltött file tartalmáért, valamint az általa készített nyomatokon szereplő adatok, illetve információk érvényességéért. Minden esetben a Megrendelőt terheli a felelősség. A Megrendelő az általa megrendelt munka tartalmáért, szerzői jogaiért, kiadói jogaiért és egyéb jogok sértetlenségéért stb. kizárólagos felelősséget vállal.
A Megrendelő mentesíti a Vállalkozót a harmadik személyekkel szemben keletkezett ezzel kapcsolatos jogsértésekből eredő mindennemű igények alól, továbbá a Vállalkozó mentesül minden fentiekkel kapcsolatos eljárás, költség, kár és ráfordítás tekintetében.
A Vállalkozó minden tőle telhetőt elkövet a megrendelt munka tökéletes minőségben való elkészítéséért, mindazonáltal felelősséget – sérülés vagy elvesztés tekintetében is - legfeljebb az elvégzett munka értékéig vállal.
A Vállalkozó kizárólagos felelősséget vállal az alvállalkozók által elvégzett munka minőségére.
Késedelemből és a szerződési kötelezettségek megsértéséből eredő károkért a Vállalkozó csak akkor vállal felelősséget, amennyiben ezek a károk előreláthatóak voltak.
Minden további igény – a Megrendelő jogcímétől függetlenül – kizárt. A szállított tárgyat nem érintő károkért a Vállalkozó felelősséget nem vállal. Ez a kitétel különösen magába foglalja a megrendelő elmaradt hasznát és más jellegű vagyoni kárát. Ez vonatkozik minden olyan kárra is, amelyet a Vállalkozó munkavállalója, képviselője és teljesítési segédje okozott.
Megrendelő által valakinek a rovására történő károkozás, csalás miatt a Vállalkozó kizárja a kártérítési felelősséget.
A Vállalkozónak joga van az elkészült terméket mintaként felhasználni, azt referenciaként bemutatni.
 
9. VIS MAIOR

A vis maior olyan eseményt jelent, amelyet a Vállalkozó nem tud befolyásolni, és amely a szerződés teljesítését megakadályozza, vagy ésszerűtlenül megnehezíti. Vis major vagy olyan körülmények esetén, amelyek az elfogadott megrendelések teljesítését ellehetetlenítik, vagy azok teljesítését megnehezítik, a vállalkozó jogosult – visszaigazolt és már kivitelezés alatt álló megrendelések esetén is kártérítési kötelezettség nélkül – elállni a megrendeléstől, vagy a megrendelési mértékét csökkenteni, vagy a megrendelést a körülményeknek megfelelően később teljesíteni. A megállapodott határidő a késedelem időtartamával hosszabbodik meg. A megrendelő általi felmondás azonban legkorábban négy héttel a fent leírt üzemzavar beállta után lehetséges. A vállalkozó felelőssége ilyen esetekben kizárt.
 
10. Adatvédelem, honlap felhasználása, látogatása

Vállalkozó az érintettek személyes adatait a Felhasználási és adatkezelési szabályzatban meghatározottak szerint kezeli.
Valamennyi megrendelő, mint a honlap felhasználója köteles tiszteletben tartani a szabályzatban meghatározottakat.

 11. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉRVÉNYESSÉGE

Jelen szerződési feltételek 2012. szeptember 1-jétől érvényesek és vonatkoznak a Megrendelő és a Vállalkozó között e naptól létrejövő minden szerződésre. A Vállalkozó a Megrendelőnek küldött elektronikus megrendeléssel kapcsolatos értesítőkhöz nem mellékeli a jelen ÁSZF-et, de a honlapján mindig és mindenkor elérhetővé teszi azt.
 
12. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

A Vállalkozó jogosult a Megrendelővel létrejött szerződést azonnali hatállyal felmondani:
• Amennyiben Megrendelő ellen felszámolási, csőd- vagy végelszámolási eljárást kezdeményeznek, vagy ilyen eljárás megindítását Megrendelő maga kezdeményezi.
• Amennyiben Megrendelő vagyoni helyzetéből, fizetési fegyelméből vagy üzleti magatartásából eredően a vételár kiegyenlítése nem tekinthető biztosítottnak.
Amennyiben Megrendelő súlyos szerződésszegést követett el, vagy a szerződésben foglalt kötelezettségeinek nem tud a továbbiakban eleget tenni.
Amennyiben Megrendelő olyan piaci magatartást tanúsít a Vállalkozóval szemben, amely a Vállalkozó hátrányos megítélését eredményezheti.
Amennyiben a Vállalkozó valamely szerződést felmondással szüntet meg, vagy valamely szerződés más okból megszűnik, ez semmilyen vonatkozásban nem érinti Megrendelőnek a Vállalkozóval szemben már fennálló fizetési kötelezettségeit.

13. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Felek az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) előírásait tekintik irányadónak. Felek az esetleges vitáikat megpróbálják elsősorban békés úton rendezni. Amennyiben ez mégsem vezet eredményre, Felek a jogvita eldöntésére kikötik a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság - hatáskör hiányában a Budapesti Törvényszék – kizárólagos illetékességét.
Our website uses third-party cookies during its operation in order to provide you with the best user experience. Detail Allow